SAIGON MEDIA

Politic

Culture | Vietnamese Roots Survey . Prologue | Moonwalker | Fraternity | Roots | Patriotism | Adulthood | The One | The Contradiction | The Trio | The Five Elements | The Even Nine | The Vietnamese

Chính Trị: Xă Tắc

Chính Danh
 
 
Chiến tranh đánh Tàu là chuyện tất nhiên!
 
 
Dân Việt chúng ta cần hướng tầm nh́n đến một vấn đề bức thiết hơn đó là ngăn chận mộng xâm lăng của Trung Quốc và dành lại chủ quyền những phần đất đă mất: không những là Hoàng Sa, Trường Sa, ải Nam Quang và những phần đất lân cận... mà c̣n cả Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến và Thượng Hải.
 
Noi gương tiền nhân, ǵn giử xả tắc, khôi phục lại giang sơn gấm vóc là bổn phận Thừa Tự và Thừa Trọng của mọi người dân Việt.
 
Quốc gia lâm nguy thất phu hửu trách, mổi người dân Việt là một Lư Thường Kiệt, một Trần Hưng Đạo, một Quang Trung Nguyễn Huệ, một Ngô Quyền... giải phóng dân Việt của chúng ta tại Quảng Đông, Quảng Tây và Thượng Hải đang bị đọa đày dưới ách thống trị của bọn người man rợ Bắc Kinh.
 
Lịch sử đă chứng minh Việt-Nam là một cường quốc về quân sự, trong khi cả thế giới văn minh Âu Á đều xụp đổ dưới làn sóng ngựa Mông-Cổ, chỉ riêng có Việt Nam đă đánh bại quân đội bách chiến bách thắng nầy một cách dể dàng, v́ sao? V́ chúng ta thông minh hơn, nhờ văn hóa 4 ngàn năm vẫn tiềm tàng, hùng mạnh như Phù Đổng Thiên Vương, hiền triết như La Sơn Phu Tử, minh sáng như Nguyễn Công Trứ và tuyệt vời như Hưng Đạo Vương.
 
Hịch kêu gọi đánh Tàu nầy gửi đến toàn dân Việt trong và ngoài nước không phân biệt cộng sản hay quốc gia. Hăy cùng nhau đứng lên dành lại những ǵ đă mất. Tất cả mọi phương tiện đều là vũ khí, không chỉ súng đạn, mà văn hóa cũng là vũ khí! kinh tế cũng là vũ khí!
 
Cuộc chiến nầy không phải của riêng dân Việt, chúng ta đang có nhiều thế lực cường quốc ủng hộ như: Nhật Bản, Hoa Kỳ và kể cả Liên Xô.
 
Kư bút:
Trần Thừa Trọng

Bạn và Thù
 

Theo Hoài Việt trong "Ngược ḍng  Lịch Sử" có thuật lại câu chuyện biết nhận nguồn con người Bách Việt như sau:

Vào cuối thập niên của thế kỷ 20, ở Hà Nội, phố Hàng Buồm, có người khách trú làm nghề bắt mạch kê đơn hốt thuốc cho tiệm Nhân Ḥa Đường. Người tự thuật câu chuyện nầy có gặp ông ở đền Ngọc Sơn, được ông mời về nhà. Sau tuần trà hàn huyên, ông mời uống rượu gọi là tẩy trần (rủ bụi đường) ... rượu đă ngà ngà, chuyện đă van văn, tôi hỏi ông:

- Nếu bây giờ, có ai hỏi ông là người nước nào? gốc ở đâu? th́ ông trả lời thế nào?

- Tôi là người Trung Hoa (vào thời nầy nước Tàu là Trung Hoa Dân Quốc) quê ở tỉnh Phúc Kiến.

-Nếu một người ở Hán Trung hỏi ông là người ǵ? gốc nào? th́ ông trả lời thế nào? 

- Tôi ở Phúc Kiến, gốc Việt.

- Nếu lùi lại vào thời Câu Tiển, có ai hỏi ông là người ǵ? gốc nào? th́ ông trả lời ra sao?

- Khó ǵ! ... Tôi là người Việt, gốc Việt!

Tôi rót một chén rượu, bưng hai tay mời ông và nói: " Xin Ông nhận cho chén rượu nầy để bày tỏ ḷng kính trọng của tôi đối với một người không quên gốc Tổ" . 

 

Chuyện kể của cụ Hoài Việt cho thấy không hẳn mọi người Tàu đều là kẻ thù mà đa số họ là những người Việt hiện đang sống tại Quảng Đông, Quảng Tây, Tứ Xuyên, Phúc Kiến, Thượng Hải, ... Họ là những người can đảm "ở lại" không theo cuộc Nam tiến về Giao Chỉ. Cũng giống như số người ở lại đất Bắc không di tản vào Nam năm 1954. Hay gần đây số người ở lại Việt-Nam không vượt biển vào năm 1975~1991.

Ra đi hay ở lại mổi người Việt chúng ta đều mang một nhiệm vụ cao cả, nói cho thế giới biết rằng nước Việt-Nam h́nh cong như chử S chạy dài từ Bắc giáp sông Dương Tử, Nam đến mủi Cà Mau, Đông giáp Nam Hải và Tây giáp Tây Tạng.

 

Khai quật lịch sử chứng minh cho thấy nhiều anh tài xuất chúng đều là người Việt. Phát nguồn từ Phục Hy, Thần Nông sáng chế ra pho Kinh Dịch vẫn c̣n hữu dụng đến ngày nay. Văn Vương hành Dịch, Khổng Phu Tử diển Dịch, Lảo Tử tác Dịch, nhất nhất họ đều là người Việt. Họ c̣n là những người sáng tạo và tài bồi cho chử viết mà hiện nay người Tàu đang "mượn" tạm rồi cướp luôn, qua đại nạn về việc Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn học tṛ, để xóa bỏ gốc tích Việt tộc. Sở Bá Vương là người Việt phát binh diệt Tần. Nhưng Hán Lưu Bang lại tiếp tục mưu đồ của Tần Thủy Hoàng sang định lại chử viết của Việt tộc lập ra Hán Nho (từ Việt Nho) sau nầy Tư Mả Thiên c̣n sửa lại lịch sử và chử viết, ngơ hầu xóa sạch nền văn hóa của dân Việt.

Văn Hóa | Chính Trị | Quân Sự | Kinh Tế | Khoa Học
Exclusive publication for
SAIGONMEDIA.NET & SAIGONMEDIA.ORG
Online in Japan since 2001 and US since 2005.
© Copyright 2001 SaigonMedia. All rights reserved. The materials on this website are not to be sold, traded, or given away. Any copying, manipulation, publishing, or other transfer of these materials, is strictly prohibited.