SAIGON MEDIA

Vietnamese Roots Survey . Prologue

Culture
Vietnamese Roots Survey . Prologue
Moonwalker
Fraternity
Roots
Patriotism
Adulthood
The One
The Contradiction
The Trio
The Five Elements
The Even Nine
The Vietnamese

Khai Truyện

 
Trong ngôn ngữ Việt, từ cội nguồn rất phổ biến trong đại chúng. Nếu phải dẫn giải từ Cội đến Nguồn của một dân tộc, minh định đâu là thượng nguồn, đâu là chính nguồn th́ phải có đến trường thiên khảo luận.
 
Riêng từ Cội, phải nhận định rơ, cội của cỏ hay cội của cây. Mà cây th́ đó là cây cổ thụ, đại thụ, hay là cây tạp rừng chồi. Từ đó, mỗi người tham kiến mới h́nh dung rơ nét, rễ con, rễ cái; nếp sống, sức sống của từng loại gốc cây trong tự nhiên.
 
CỘI là gốc ! mà gốc không rễ là gốc củi. Rễ bày lộ thiên là cây tróc gốc. Gốc có đủ rễ nằm ngầm mới là gốc cây sống. Phận của rễ con là hấp thụ chất dinh dưỡng của lớp đất mùn. Rễ cái c̣n gọi là rễ đuôi chuột, tính của nó cứ thọc sâu chạm mạch nước ngầm trong ḷng đất, phận của rễ đuôi chuột là cung cấp nước cho cây khi hạn hán, đồng thời giữ vửng cho cây không bị nghiêng ngă lúc giông to gió lớn.
 
Thiên sinh tự nhiên rễ con và rễ cái phải hành đúng như vậy, không làm được vậy, th́ không là rể của gốc cây sống !
 
 
NGUỒN nước trong tự nhiên, trên lục địa có 2/5 khối lượng nước lộ thiên chưa tựu về biển, và 3/5 khối lượng nước nằm ngầm trong đất, tất cả hai khối lượng nước nầy, một phần nhỏ bốc hơi, đa phần đều tựu về trũng bốn biển.

Theo gịng 2/5 lượng nước lộ thiên, nh́n ngược chiều 3 bậc khởi từ biển cả lộn trở lại nguồn:

  • Bậc 1: có hàng trăm sông, nước cuồn cuộn tuôn tựu về biển.
  • Bậc 2: Hàng ngàn suối ào ạt chăy vào sông, sông kết tựu đưa hết về biển.
  • Bậc 3: Hàng vạn khe róc rách đưa nước vào suối, suối về sông, sông về biển.

Những gịng nước giao lưu nầy đều xuất từ thượng nguồn.

Lượng nước 3/5 c̣n lại, nằm ngầm trong ḷng đất khắp cùng lục địa, theo tính thẫm thấu, thấm sâu, luồn lách, ngầm chảy, từ từ qui về biển cả. Tốc độ chảy ngầm của lượng nước nầy, rất chậm và thật chậm. Bỡi phận của nước nằm ngầm, c̣n phải thời gian cấu tạo mầm sinh lực sống cho vạn vật.

Thượng nguồn của lưu lượng nước lộ thiên và cả lưu lượng nước nằm ngầm là cao nguyên núi rừng trùng điệp, nhưng tại đây chưa là chính nguồn. Muốn nhận thức rơ chính nguồn từ đâu và tại đâu, phải trực nh́n ngược giọt nước mưa, vượt trên bầu trời bao la, thẳng vào mật vân vủ trụ, nơi đây mới có thể gọi chính nguồn. Từ Việt Nho ta có tên gọi là Thủy Thiên Nhu nghỉa là nước trên trời, là mây nước, là nhu yếu, là nhu cầu, là khởi đoan sự sống cho nhân thế. 

Cây có Cội, Nước có Nguồn, cội nguồn của con người là "Tổ tiên tiền nhân". Cho nên danh từ Cội Nguồn đối với con người, thấm đượm t́nh thân thương khôn tả. 

 

 

Trải qua thời ăn lông ở lỗ, con người hí hố trao nhau ư nghĩ. Đến thời Tổ tiên, tiền nhân dạy dỗ con cháu bằng văn ngôn truyền miệng. Và giờ đây, người đang thời, truyền lại lại cho đời vô vàng văn chương chữ viết.

Muốn lănh hội thật đầy đủ di huấn của người xưa, người thời nay sưu tra văn chương chữ viết c̣n phải truy cứu luôn cả văn ngôn truyền miệng. Văn ngôn truyền miệng là : Chuyện Cổ Tích, Truyện thần thoại, và Huyền Sử. Phương pháp tốt nhất cho hậu thế, là tổng hợp tất cả, bằng tâm tư thật trong sáng, ḍ dẫm từng bước một, khởi từ Cội rễ   ...   đến Chính Nguồn .

 

Cuộc hành tŕnh khơi dậy Cội Nguồn, khởi đầu bằng chuyện cổ tích : 

CUỘI CUNG TRĂNG   ... 

Văn Hóa | Chính Trị | Quân Sự | Kinh Tế
Văn Hóa | Chính Trị | Quân Sự | Kinh Tế | Khoa Học
Exclusive publication for
SAIGONMEDIA.NET & SAIGONMEDIA.ORG
Online in Japan since 2001 and US since 2005.
© Copyright 2001 SaigonMedia. All rights reserved. The materials on this website are not to be sold, traded, or given away. Any copying, manipulation, publishing, or other transfer of these materials, is strictly prohibited.