SAIGON MEDIA

Culture
Vietnamese Roots Survey . Prologue
Moonwalker
Fraternity
Roots
Patriotism
Adulthood
The One
The Contradiction
The Trio
The Five Elements
The Even Nine
The Vietnamese

Văn Hóa | Chính Trị | Quân Sự | Kinh Tế | Khoa Học

Tuesday, November 18, 2008

Định Vị
 
Việt-Nam! Một dân tộc Vĩ Đại!
 
Mỗi người dân Việt là một mắc xương của một con rồng. Hợp nhau lại thành rồng, rời nhau ra th́ chỉ là một mảnh xương tàn vất vưởng như cô hồn cháo lú.
 
by SaigonMedia.org
6:17 pm pst 

2008.11.01

Link to web log's RSS file

 
Hồn Nước
GS. Lương Kim Định
(trích đoạn)

... phần linh thiêng của đất nổi vượt hơn phần vật chất. Người thôn dân rất ái ngại bán đất hương hỏa là do đó. V́ với họ Đất có một nội dung khác hẳn. Với Tây Âu đất là đất. Với người Viễn Đông, Đất không những là đất nhưng c̣n là cái ǵ chất chứa đầy linh thiêng, v́ đất là của người sống mà cũng là của người chết. Người sống nắm giữ đất cách trá h́nh, c̣n linh hồn tiên tổ nắm giữ cách vô h́nh. Cái quan niệm đó người duy lư có thể cho là thần bí. Tuy nhiên chính nó đă là một yếu tố đem lại sự quân b́nh kinh tế cho xă hội Việt Nam hơn hẳn các xă hội Tây Âu về trước. V́ theo quan niệm đó th́ phải có chính sách quân phân tài sản sao cho ai cũng được làm người nghĩa là có một miếng "đất chở" thực sự để đối đáp với "trời che" cũng thực sự được biểu lộ bằng đạo cúng tổ tiên. Và v́ thế mỗi người Việt Nam khi tề tựu lại đặng tế Thổ Thần th́ thực sự họ là một nhà tư tế, có nội dung cụ thể, nghĩa là họ có làm chủ một miếng đất thực sự nên cần được tế, v́ đất nào cũng có quỉ có thần. Lại khi nói người dân phải cầm binh khí ra đánh đuổi quân xâm lăng tàn phá "xă tắc", th́ họ hiểu thấm thía từ mảnh vườn của họ dâng lên: nước là của họ cũng như là nhà của họ vậy.

Trong đó đủ hội hè đ́nh đám với các thứ tương thân tương trợ, làm nên cái mà ông Paul Mus gọi là "một cung thánh bất khả xâm phạm" (sanctuaire inviolable. Mus 20), một "bản anh hùng ca của ḍng tộc" (épopée ethnique. Mus 17) "v́ mặt bắc chống với kẻ thù xâm lăng mạnh gấp nhiều chục lần, c̣n mặt nam cứ tiến bước qua rừng, qua núi, qua các nước Nam Chiếu, Lâm Ấp, Chiêm Thành, Chân Lạp. Người Pháp không thể nào hiểu được sự cố kết mạnh mẽ xiết bao, nên đă thất bại trong lần tái chiếm Việt Nam. Bao nhiêu thôn ấp trở nên bấy nhiêu đoạn của con rồng bị chặt ra từng khúc nhưng mỗi khúc cứ sống cái đời sống tự túc từ xa xưa truyền lại khiến cho xe tăng tàu ḅ không sao phá vỡ nổi" (Mus 15,19,186). Tuy nhiên trong quăng 80 năm đô hộ người Pháp nắm hết quyền hành trong tay nên thành công chặt được cái đầu con rồng Việt Nam ĺa ra khỏi thân ḿnh bằng cách kiểm soát ngặt thôn xóm. Việc bầu hương chức từ đấy phải lệ thuộc phủ, huyện, tỉnh... Đó là khởi đầu cho tệ đoan mua chuộc cấp trên. Đồng tiền lại một lần nữa lọt ra khỏi làng. Các điền chủ, kỳ hào dần dần chán đời sống thôn dân kéo lên tỉnh hưởng đời sống văn minh, xe hơi, nhà lầu, con đi học trường Tây, tiền gửi băng, nhiều khi đầu tư sang ngoại quốc, ruộng vườn giao lại cho quản lư. Mối liên hệ giữa chủ điền và tá điền dần dần trở nên trừu tượng trút hết t́nh người là cái chỉ t́m ra được trong những mối giao tiếp trực chỉ.

Ông P. Mus viết: trí thức không c̣n nhận định nổi được rằng thôn dân thích bị nuốt trôi vào công thể, v́ nó không là đoàn lũ nhưng là công thể đầy áp t́nh người, nên đi đâu mặc không sao quên được nơi quê tổ, nơi có bàn thờ tiên nhân. Những "cu-li" làm trong các đồn điền được dư đồng nào hầu hết gửi về nhà. Và sau khi hết hạn khế ước th́ liền ra đi trở về quê cũ, bỏ lại nơi đồn điền cái nhà đẹp hơn nơi quê, bỏ lại người vợ tạm mà thói tục cho phép lấy trong lúc "đất khách quê người" (Mus 112) trước sự ngạc nhiên của người Tây Phương, của trí thức trưởng giả đô thị...

Hồn nước ta có ba nét đặc trưng chính: b́nh sản, công thể (communautaire) và nhất trí trong đạo thuật, thế mà văn hóa Tây Âu từ trong bản chất lại đưa tới bất b́nh sản, cá nhân chủ nghĩa và ư hệ đa tạp lung tung, cho nên nếu ta gọi b́nh sản, yêu thương, nhất trí và tiến bộ th́ nói riêng về văn hóa, Tây Âu đă làm cho nước ta lùi lại mấy ngàn năm trước thời t́m ra bài vị Văn Tổ, thời mà người ta c̣n phải dùng vơ lực, bạo động để giải quyết những sự tranh luận về ư hệ. Làm thế nào để tiến bộ cả trong văn minh lẫn văn hóa? Đó là bài toán đố đặt ra cho thế hệ chúng ta.

 Con người Việt Nam được quan niệm theo nền Nhân Bản tam tầng: Trời, Đất, Người, mà tầng nào cũng quan trọng như nhau. V́ thế nên cần "an với đất vui với trời" để cho có đủ ba chiều kích đặc trưng của con người Lạc Việt. Người Pháp đă phá vỡ phần công điền để cho tài sản dồn về một số người đặc ân là đă chặt hết hai cái chân: mất phần an thổ. Đến khi phá vỡ lễ gia tiên (cách gián tiếp bằng cái học duy lư thay vào nho giáo) là chặt hết cái đầu, phá vỡ mất trời che mất phần "đôn hồ nhân" với t́nh huynh đệ phổ biến. Như vậy hết c̣n là một con người sống trong xă hội như thành phần của một công thể thiêng liêng, mà chỉ c̣n là một cá nhân trơ trọi: thôn dân vác xác đi làm tôi, thị dân vác đầu đi làm tớ: cắt băng khai mạc cho nền văn hóa thiếu Văn Tổ nên đâm ra quay cuồng theo bất cứ ư hệ ngoại lai nào.

... Đó là đại khái mấy chân lư ẩn tàng sau lối xếp đặt bài vị trong việc thờ cúng tổ tiên bên Viễn Đông. Tuy lâu đời không c̣n nhận ra thâm ư, nhưng cái triết lư đă được truyền bá rộng đến độ trở thành một nhân tố của hồn nước. Chính cái hồn đó đă ràng buộc lấy đoàn người Lạc Việt từ ngày lập quốc, trải qua bao giai đoạn thịnh suy, vinh nhục, cho tới thời đại này th́ hồn nước mới bị bắt đem đi, và từ đó người dân xem vào nước chẳng c̣n thấy hồn đâu nữa. Kẻ sĩ dần dần biến ra trí thức; hết người thêm dầu cho ngọn đuốc thiêng. Lữa không thêm củi th́ ngàn dần, hồn c̣n được ai nuôi dưỡng nữa đâu mà chẳng thoi thóp và thở hắt ra như cô hồn cháo lú.

Đó là đại khái những vấn đề đặt ra cho chúng ta sau 80 năm bị ngoại bang đô hộ, làm thế nào để trả lại cho mỗi người Việt có một mảnh đất chở cũng như có một mảnh trời che để có thể thi hành cái đạo "giúp trời đất trong việc nuôi dưỡng và tiến hóa" không những nuôi xác mà c̣n làm cho tiến hóa tâm linh. Chữ Nho gọi là: "khả dĩ tán thiên địa chi hóa dục" giúp cho đất trời làm việc nuôi dưỡng ... 

 
Yoshikawa, Nhật Bản, Thế Kỷ 21
 
saigonmedia.net thân chào bạn,
 
Cám ơn bạn đă nhín chút thời gian quí báu đến thăm trang web nầy, trang nầy lập nên nhằm mục đích t́m về bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam, t́m ṭi và tra cứu lại nguồn gốc dân Việt trải qua nhiều chặng đường thăng trầm của lịch sử, với một hoài vọng thiết tha cảm nhận đâu là sở trường đâu là sở đoản, nhân vào đó quan niệm sẽ trung thực hơn mà xén bớt được chổ dư thừa để bù được vào nơi đang túng thiếu.
 
Tại sao đất nước ta nghèo? nghèo một cách liên tục từ thế hệ nầy bước sang thế hệ khác, cái nghèo nó đeo đuổi dai dẳng để trở thành hơi thở, thành cái tự nhiên của cuộc sống, b́nh thường đến độ không c̣n ai thắc mắc nữa. Nh́n lại những chặng đường đă qua của lịch sử Việt, chúng ta chỉ thấy ch́m th́ nhiều mà nổi lên th́ ít. Bốn ngàn năm văn hiến, chỉ thấy liên miên chiến tranh với Trung Hoa, rồi kháng chiến chống Pháp, bước qua thời gian dai dẵng với chiến tranh ư thức hệ, giờ đây th́ kinh tế vẫn c̣n trong t́nh trạng đang phát triển.
Kết cuộc rồi  ...  vâng, chúng ta thắng, dầu ǵ cũng c̣n an ủi được đôi chút. Thắng Tàu, thắng Tây, thắng Nhật, và sau cùng thắng Mỷ. Nhưng thử hỏi, tại sao các cường quốc cứ mang chiến tranh liên tục lại cho dân Việt ta như vậy ?
 
Tại v́ nước Việt có nhiều tài nguyên? Vị trí chính trị tốt?
 
Xin thưa, tại v́ chúng ta nghèo nên bị ăn hiếp thế thôi . 
 
Tôi thường hay nói gỡ với các bạn ngoại quốc rằng : "Đất nước chúng tôi nghèo v́ chiến tranh liên tục từ khi lập quốc đến giờ, cứ đấm đá nhau liên miên th́ lấy đâu thời gian ra làm kinh tế được? " .  Nói gỡ gạc thế thôi ... chứ ... tự ḿnh củng biết mà ... chúng ta là "Chú Cuội ngồi gốc Đa!"
 
 Tác giả : Không Biết 
(Họ: Không, tên: Biết)  

 

thoáng suy tư 
(mất một đời người)
 của Zarathoustra Vàng 
 
Tôi là ai? ... tôi đi về đâu? ... tôi có mặt trên cơi đời nầy để làm ǵ? ...
 
Chắc hẳn là những câu hỏi mà mọi người trong chúng ta đều đang đi t́m, mà câu giải đáp không bao giờ có được ngoài triết học và tôn giáo .
 
Ít nhiều trong chúng ta bị khơi dậy ư nghỉ nầy khi bước vào tuổi dậy th́ khoảng 15, 16 ... và nó cứ lẩn thẩn trong tâm thức ... âm ỉ mải, nhấp nhô theo ḍng thời gian ... cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay vẫn không hiểu được ... có người t́m đến tôn giáo để t́m câu giải đáp, có người nhờ triết học, nhưng ... nó vẫn cứ như một chiếc bóng, gần trong gang tấc nhưng ngàn trùng diệu vợi ...  nó đuổi ta chạy, tưởng bắt được, nhưng không. Nó muốn vồ lấy ta, Ta muốn ḥa nhập vào nó, nhưng không, có một cái ǵ đó ngăn cách thật mong manh, tưởng chừng như chỉ cần đưa tay ra là nắm ngay được, nhưng không.
 
B́nh an trong tâm hồn phải chăng là một ảo giác!  Niềm tin tôn giáo không vớt chúng ta khỏi sự tuyệt vọng nội tâm nhưng ít ra giúp ta vượt thoát được cơn điên loạn.
 
Một phương tiện ư? Vâng! có thể cho là một phương tiện, nếu vậy ta chỉ cần biết phương tiện hiện có của ta là cái ǵ? và vị trí hiện ở đâu th́ với cố gắng tất có ngày đến đích . Đi bộ, đi xe, đi máy bay, ... tùy vào vị trí chúng ta đang ở đâu và muốn đi đâu? đến đó để làm ǵ? để thành Phật, thành Chúa, thành Lảnh Tụ hay thành Người? ít có ai muốn thành Người, tôi muốn làm "xếp" cơ! (mà không hiểu là: làm xếp th́ không biết ăn "chuối"...)
 
Từ ư thức "Tôi đi về đâu?" đưa đẩy ta đi xa không biết hay quên hẳn đường về, hổ tương giửa xă hội và con người, cuộc sống và danh vọng, sự cầu tiến và nổ lực tự vệ, ... kết quả: ta chỉ thích làm xếp chứ không chịu làm "quân sỉ" ta quên đi cái ṿng tṛn của cuộc đời : "tất cả đều đang làm mướn cho nhau". Cứ thế thời gian trôi đi ... lúc đầu chậm rải ở tuổi 20, sau nhanh dần khi ta 30 và đêm ngày cứ như là thác đổ khi ta đă gần nửa đời. Chúng ta quá bận rộn với chức vụ làm "xếp" nên hỏa hoạn cứ nổi lên ngất trời, tay hùn hục tát nước, đôi chân rời ră, mắt cay, đầu tối, tai ù, đám cháy nhỏ nầy vừa dập xong th́ đám cháy to khác bùng lên. Cái thắc mắc ban đầu xao xuyến ấy "Tôi đi về đâu ?" nay đă trở thành "Tôi đi chửa cháy!"
 
Ừ! ấy thế mà đời đơn giản, những câu hỏi của khi xưa ta bé đă thấy hồi âm. Tôi là ai? tôi là lính cứu hỏa! Tôi đi về đâu? tôi đi gây hỏa hoạn! Tôi có mặt trên đời nầy để làm ǵ? để chửa những đám cháy tôi đă gây ra ... ừ mà coi bộ chúng ta rảnh rổi thật, cứ nhen hết đám cháy nầy sang đám cháy khác, để suốt đời cứ phải cầm gàu múc trăng.  
 
Cứ thế ṿng đời xoay, ta chạy ṿng ṿng, ta chạy ṃn hơi, đến một lúc nào đó ... ta phải xoay thật nhanh để được đứng yên một chổ! Sức người có hạn, ta không thể lấy cái hữu hạn để thỏa măn cái vô hạn. Ta gục ngă trên ṿng quay, sóng đời cuốn ta trôi, ... bất định ... giờ ta mất hay c̣n cũng chẳng biết, vị trí ta đang ở đâu? th́ cũng không làm sao mà biết được, thế mà vẫn phải đi, ta đi vào cơi u minh, ... bèo dạt mây trôi ...

 
 
 
 
 
Introduction

Cội Nguồn Con Người Việt

Mở đầu câu chuyện
 
Từ trẻ nít, tôi đă sống theo diễn tiến của tự nhiên. Đến thành niên bước vào đời, h́nh như tôi đă sống bởi danh lợi và môi trường dẫn dắt.Đến tuổi lăo niên, tâm tư tôi hằng khoắc khoăi :
 1. Sống thế nào mới ḥa nhịp điệu tự nhiên ?
 2. Sống thế nào mới thật sự là "Cái sống Người" ?
 3. và Sống thế nào mới là sống với "Đạo làm Người" ?

Thế hệ sau là thế hệ kế thừa, từng bước dẫm lên những bậc thang "lối sống Người" của nhiều thế hệ trước đây lưu niệm lại :

 • Gần th́ là Cha Mẹ Ông bà
 • Trên là Tổ Tiên Họ Tộc
 • Xa là các bậc tiền nhân
 • Thăm thẳm là đấng uyên nguyên Cửu Huyền

Vậy hậu thế ngày nay đang kế thừa những ǵ ?

 

Nh́n lại những buổi khề khà ... cùng bạn đồng niên khôi hài hóa cuộc đời thường :

 1. Sống c̣n của con người ḿnh, đó là cứu cánh.
 2. Sống có tiến bộ theo kịp trào lưu văn minh, mới là sống Người.
 3. Sống đủ lứa đôi, có sinh sinh, vui vầy ḥa hợp, mới là "Đời đáng sống"

Nổi gân cổ, vung vít cải nhau, không ai sống giống ai, mà cũng chẳng ai chịu ai, phải chăng "Đời là vậy" (?!)

Xoay hướng nh́n lại chử viết , choáng ngợp hàng trăm lư thuyết sống, hàng ngàn luận lư đời, hàng vạn gương mẫu đức hạnh, lẩn lộn giả chân, cái thật sống của qui luật tự nhiên đan xen cùng cái lư cưỡng dụng từ con người  !?! ... Thôi th́, ... nên trở về sống với  "Cội Nguồn Con Người Việt" .

Tâm niệm năm dấu ấn về lối sống Người của "Tộc Việt":

 • Bản sắc dân tộc
 • Đặc trưng văn hóa
 • Đặc thù truyền thống
 • Tập tục ngàn xưa
 • Căn để đời thường

cùng tập chú trân trọng ngững ǵ người xưa lưu truyền như : cái "Chân" của truyền thuyết , cái  "Di Ngôn" của điển tích, cái "Di Huấn" của truyện dân gian, và cái mà "Huyền Sử Việt" nhấn mạnh. Rồi tổng hợp hệ thống thành "Cội Nguồn Con Người Việt" cho cuộc sống ḿnh vậy .

Sàig̣n, Năm 2001(đầu thiên niên kỷ III)

Người Biên Soạn

Trần Kim Khử

 

Khai Truyện
(Nhấn vào đây để xem tiếp)

Văn Hóa | Chính Trị | Quân Sự | Kinh Tế | Khoa Học
Exclusive publication for
SAIGONMEDIA.NET & SAIGONMEDIA.ORG
Online in Japan since 2001 and US since 2005.
© Copyright 2001 SaigonMedia. All rights reserved. The materials on this website are not to be sold, traded, or given away. Any copying, manipulation, publishing, or other transfer of these materials, is strictly prohibited.